ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปประเด็นถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง (e-Payment)

16/10/2566    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

ตามที่ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง" ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 และได้มีประเด็นสอบถาม ณ วันที่เข้าร่วมอบรมนั้น ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 จึงได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบโดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งก์ด้านล่าง ดาวน์โหลด CLICK

รายละเอียดการนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ของกลุ่มธุรกิจ บบส.

26/07/2566    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC รวมถึงศึกษารายละเอียดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้จากลิ้งก์ด้านล่าง  หนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC  รายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลผ่านระบบ AMRAC จำนวน 83 แห่ง  แนะนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC  แบบขอใช้บริการ AMRAC   เข้าสู่ระบบ AMRAC เพื่อลงทะเบียน ปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น เข้าใช้ระบบไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน ไม่พบรายชื่อกิจการ ฯลฯ  ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ AMRAC center   Line official: @369bksqf หรือ   ปัญหาเกี่ยวกับคำถามในการประเมินความเสี่ยง ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ses1@amlo.go.th หรือ ติดต่อที่เบอร์ 1710 ต่อ 5055 หรือ 5056

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5047, 5055, 5056
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th