เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

รายละเอียด คลิก


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 1,985