สรุปประเด็นถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง (e-Payment)

ตามที่ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง" ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 และได้มีประเด็นสอบถาม ณ วันที่เข้าร่วมอบรมนั้น ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 จึงได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบโดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด CLICK


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 2,031