รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผ่านเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดังนี้

ค้นหารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 (UN Sanction List)--CLICK

ค้นหารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)--CLICK

 


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 2,172