รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ ตุลาคม 2565

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ ตุลาคม 2565


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 2,014