ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC

           ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ได้จากลิ้งก์ด้านล่าง


จำนวนดาวน์โหลด 396 จำนวนผู้เข้าชม 548