นางสาวพัชรพร มาลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวพัชรพร มาลา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Miss Patcharaphorn Mala

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 5056
อีเมล patcharaphorn_m@amlo.go.th