นายธีระวัฒน์ อาบัลย์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายธีระวัฒน์ อาบัลย์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Mr.Teerawat Arban

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 5055
อีเมล teerawat_a@amlo.go.th