นางสาวมนฑารัตน์ สุขภาษารี

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวมนฑารัตน์ สุขภาษารี
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Miss Montarat Sukpasaree

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 5056
อีเมล montarat_s@amlo.go.th