รายละเอียดการนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ของกลุ่มธุรกิจ บบส.

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC รวมถึงศึกษารายละเอียดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้จากลิ้งก์ด้านล่าง

 หนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC

 รายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลผ่านระบบ AMRAC จำนวน 83 แห่ง

 แนะนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC

 แบบขอใช้บริการ AMRAC

 

เข้าสู่ระบบ AMRAC เพื่อลงทะเบียน


ปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น เข้าใช้ระบบไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน ไม่พบรายชื่อกิจการ ฯลฯ  ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ AMRAC center  

Line official: @369bksqf หรือ

 


ปัญหาเกี่ยวกับคำถามในการประเมินความเสี่ยง ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ses1@amlo.go.th หรือ ติดต่อที่เบอร์ 1710 ต่อ 5055 หรือ 5056

จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 438